.NAI File Extension Information

What program uses .NAI file extension?

Program : WinINSTALL File
Program Website: WinINSTALL File

Extensions starting with

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #-0-9