.TTA File Extension Information

What program uses .TTA file extension?

Program : TTA (True Audio) Free Lossless Audio Codec
Program Website: TTA (True Audio) Free Lossless Audio Codec
Company : True Audio Software
Company Website: True Audio Software

Extensions starting with

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #-0-9